home U bent hier: Home > Onze producten > STEPOCLOMME bekistingsblokken > Uitvoering > Gewapende muren: stap voor stap
Print

Gewapende muren: stap voor stap

Gewapende muren : voorstel gebruik stap voor stap

 

Grondwerk
Plaatsen van de funderingsblokjes
Plaatsing van beugels en het eerste bed Stepoclomme
Plaatsing van de horizontale staven
De volgende Stepoclommebedden plaatsen
Wapeningen van de vloerplaat
Plaatsing van de verticale staven
Betonneren


Principeschema :

 

N.B. : Dit schema is geen legplan.

Het gaat enkel om een principeschema dat de stappen voor gebruik illustreert. 

De wapeningsplannen zijn specifiek van geval tot geval.  Ons studiebureau kan u een voorstel doen voor de Stepoclomme-kit en wapeningen die u nodig heeft.

 

1° Grondwerk

Nivelleren op vaste grond - Eventueel verharden met steenslag 

 

2° Plaatsen van funderingsblokjes :

Op hoogkant te metselen blokken om dienst te doen als ondersteuningsblokjes voor het eerste bed Stepoclommeblokken. 

De funderingsblokjes uiterst vlak liniëren met droge of een beetje vochtige mortel.

Deze montagestap is essentieel om een goed esthetisch resultaat te bereiken !

De blokjes die nauwkeurig op gelijk niveau geplaatst zijn, zorgen ervoor dat de horizontale voegen goed gesloten kunnen gehouden worden, zonder golvingen, van het eerste blokkenbed tot het laatste.  Dit kan dankzij de precisie van onze Stepoclommeblokken die in hoogte gekalibreerd zijn. 

De niveauverschillen tussen funderingsblokjes echter - en dus op het niveau van het eerste bed Stepoclommeblokken - kunnen mogelijk de montage van de muur steeds meer accentueren.  Deze onnauwkeurigheden op  niveau van de funderingsblokjes kunnen de Stepoclommeblokken doen kabbelen en dus open of onregelmatige voegen tussenin te creëren. 

 
 

Soorten gebruikte blokjes (om ongeveer overeen te komen met de dikte van de funderingszool) :

- Voor een dikte van funderingszolen van 20 tot 25 cm : volle metselblokken van 9 cm  (B/H/d = 39/19/09 : de hoogte van het blok op hoogkant geplaatst = 19 cm)

- Voor een dikte van zolen van 30 : kantstenen 50/30/10

Tussenruimten tussen funderingsblokjes = 60 cm van middelpunt naar middelpunt

! Opmerkingen : In werkelijkheid, rekening houdend met de kleine voegen tussen Stepoclommeblokken en kleine afwijkingen in grootte, moet de voeg tussen de funderingblokjes iets meer zijn dan 600 mm van middelpunt naar middelpunt.

Om deze reden en om bepaalde funderingsblokjes niet te moet verplaatsen, raden we aan om al deze blokjes niet te liniëren vooral het eerste bed Stepoclomme wordt geplaatst. 

U kunt vanaf nu het eerste bed Stepoclomme leggen naargelang de plaatsing van de funderingsblokjes op voorwaarde dat u ze metselt met licht vochtige mortel die goed aangedrukt mag worden.

Plaatsen van funderingsblokjes loodrecht op een hoek :

 

 

3° Plaatsing van beugels en het eerste bed Stepoclomme 

De beugels (geproduceerd en geleverd door ons) plaatsen en tegelijkertijd het eerste bed Stepoclomme aaneenrijgen.

 

! Opmerking : Het 2de bed Stepoclomme plaatsen voor het eventueel opbinden van de beugels.

Het tweede bed is verplaatst en omgekeerd ten opzichte van het eerste.  Bijgevolg wordt de definitieve positie van de beugels in de muur slechts bepaald na het plaatsen van het 2de bed Stepoclomme.

De beugels opheffen om de bekleding te verzekeren (30 mm beton) van hun onderliggend deel (door middel van een eventuele opbinding of door de afstandhouders onder de beugels te plaatsen).

 

4° Plaatsing van de horizontale staven

1 of 2 horizontale staven plaatsen per bed (waarbij u het evenutuele wapeningsplan volgt) 

- De staven plaatsen na de plaatsing van elke Stepoclommebed

- De balken afwisselend plaatsen in de 4 diepe groeven, zoals op de schets hiernaast.

Dankzij deze 4 diepe groeven kunnen de horizontale en verticale wapeningen eenvoudig en correct geplaatst worden zonder risico op fouten.
- Een voldoende overlapping voorzien tussen staven :

Min. 40 keer de diameter van de gebruikte staven 

Voorbeelden :

Diameter 6 : min. 25 cm
Diameter 8 : min. 35 cm
Diameter 10 : min. 45 cm
Diameter 12 : min. 55 cm
Diameter 41 : min. 65 cm ...
 
 

 

- De staven in de hoeken plooien, volgens eventueel specifiek legplan 

Algemene kenmerken in verband met de wapeningen in de hoeken :

 

 Hoek met bilaterale druk : Hoek met binnendruk :  Hoek met buitendruk : 

 (De staven kruisen + buitenversterking)   (De staven in de hoek kruisen)  (Staven parallel in de hoek) 

 

5° De volgende Stepoclommebedden plaatsen droog (zonder mortel)

 

  Herinnering : de horizontale staven bed per bed plaatsen 

 

6° Wapeningen van de vloerplaat


Plaatsen van de vloernetten : 1 of 2 lagen naargelang het geval 

- Bij 2 lagen netten :

- Betonnen afstandhouders : te verdelen over de bodem van de bekisting, +/- 5 per m2  

- Het onderste net op de afstandhouders plaatsen. 

- Afstandhouders tussen de onderste laag en de bovenste laag : parallel te verdelen elke 50 cm (om te vermijden dat het bovenste net te veel kan buigen wanneer men erop loopt tijdens het betonstorten...) 

Opmerkingen : De afstandhouders zijn niet nodig aan de rand van de muren dankzij de beugels die ook dienst doen als afstandhouders.

De hoogte van de afstandhouders bepalen volgens de dikte van de vloerplaat.

Voorbeeld : Afstandhouders van 90 mm voor een vloer van 20 cm dik (dekking van min. 30 mm) 

- Het bovenste net op de afstandhouders en beugels plaatsen.

- Overlapping tussen netten : 

 Bij voorkeur de netten omkeren («kruis op munt ») om loodrecht op de overlappingen in totaal 3 staafdiktes te hebben in plaats van 4. 

 

7° Plaatsing van de verticale staven 

Wanneer de Stepoclommeblokken geplaatst worden tot de gewenste betonneringshoogte, glijd dan de verticale staven tot de voet van de muur, tussen de verspringende horizontale staven.

 

 

 

8° Betonneren :

cliquez ici pour plus de détails