home U bent hier: Home > Onze producten > STEPOCLOMME bekistingsblokken > Uitvoering > Blokkenverband > Rechte blokken (diktes 15, 19, 24 en 30 cm)
Print

Rechte blokken (diktes 15, 19, 24 en 30 cm)

2 basisprincipes : 

1° De verticale voegen de breedte van een blok verschuiven (e) (Absoluut vermijden dat dwarse wanden boven elkaar liggen !) 

2° De richting van blokken omkeren bij elk bed !  Voor eenzelfde bed : dezelfde draairichting aanhouden, vooral in de hoeken :

 

Nooit blokken rug aan rug plaatsen in de hoeken of aan de verbindingen met de dwarse muren.  Er moet altijd vulruimte blijven tussen 2 blokkenwanden.

Variante voor muren van 19 cm dik : verband op halve lengte, esthetischer.
Met de blokken van 19 cm, is een verschuiving van 30 cm (in plaats van 19 cm) van de verticale voegen ook mogelijk. 

! Dit soort verband voor zichtbare muren vraagt echter meer afsnijdingen en kan arbeidsintensief zijn wanneer er veel hoeken moeten worden gemaakt  !…

De blokken "met platte rug" (zonder inkeping in de achterwand) worden gebruikt in de hoeken en/of voor muuruiteinden.  Het teveel aan blokken wordt niet apart gezet, maar worden willekeurig verdeeld onder de andere. 

 

 N.B. : Deze blokken met platte rug zijn automatische bijgevoegd in de pakketten.  Hun hoeveelheid verschilt van dikte tot dikte

(1 stuk per 3 tot 6 blokken) 

Indien mogelijk de muurlengtes aanpassen in functie van de lengte en breedte van de gebruikte blokken. 

 

Berekening van de aan volledige blokken aangepaste afmetingen :

Binnenafmetingen : x keer 60 cm min de dikte van de blok
Voorbeeld : Kuip van 8 x 4 m binnenafmetingen met blokken van 24 cm dikte 

Lengte : 14 blokken x 60 cm - 24 cm = 8,16 m binnenkant
breedte : 7 blokken x 60 cm - 24 cm = 3,96 m binnenkant

Buitenafmetingen : x keer 60 cm + 24 cm = 8,64 m binnenkant
Voorbeeld : Kuip van 8 x 4 m binnenafmetingen met blokken van 24 cm dikte 

Lengte : 14 blokken x 60 cm + 24 cm = 8,64 m binnenkant
breedte : 7 blokken x 60 cm + 24 cm = 4,44 m binnenkant

Wanneer een precieze muurlengte gerespecteerd moet worden, slijp een blok per rij op maat, en plaats hem op het uiteinde van de muur.

 

Loodrecht op de openingen (deuren en/of ramen) en/of uiteinden van muren :

De achterzijde (gesloten wand) van de blokken plaatsen (zoniet de kant van de muur bekisten om het beton te stoppen...)
Op deze muuruiteinden is het aangewezen om de laatste blok 1 op 2 om te draaien om de gesloten zijde aan het uiteinde te plaatsen (de 2 laatste blokken van deze rijen worden zo tegenover elkaar geplaatst)

(In de schets hiernaast : 180° pijl naast de blokken die omgekeerd zijn)

 

Verbindingen met dwarsmuren : 2 mogelijkheden

Dwarsmuren verbonden (overlappend) met buitenmuren

 

Dwarsmuren ZONDER verbinding

Voor de binnenmuren van kelders bijvoorbeeld, die zijdelings niet of nauwelijks belast zijn, is de verbinding met de buitenmuren technisch niet nodig.
Een paar horizontaal geplaatste staven kunnen in afwachting volstaan om deze binnenmuren in verband te plaatsen.
Deze staven gespreid storten indien mogelijk.
Met de slijpschijf een inkeping maken in de langswand van de buitenmuur om de doorgang van de staaf mogelijk te maken.
Om het beton van de 2 muren met elkaar in verbinding te brengen, slijp de buitenblok dieper in V-vorm.

Ter herinnering, vermijd om 2 wanden tegen elkaar te plaatsen met een vrije voeg tussen (Loodrecht op de verbindingen : achterwand van de eerste dwarse blok tegen langswand van de loodrechte muur).
Om deze aaneensluitende wanden te vermijden, voorzie een afgesneden blok 1 bed op 2 tegen de loodrechte muur (In de schets hiernaast : afgesneden blokken in het rood).