home U bent hier: Home > Onze producten > METSELWERK > Waarom de blokken verlijmen ?
Print

Waarom de blokken verlijmen ?

Hogere weerstand dank zij de lijmmortel

Uiterst eenvoudige en snelle uitvoering

Continu voegen : betere geluidsisolatie et betere energetische prestatie !

Hogere weerstand van het metselwerk :

  De technische prestaties * van de lijmmortel zijn duidelijk beter dan die van traditionele mortel.
* : Hechting, trek- en flexieweerstand
  Concreet zijn mortelvoegen de zwakke schakel van traditioneel metselwerk.
De scheuren van dit type metselwerk treden overigens normaal gezien op recht op de mortelvoegen omdat ze tegen de blokken loskomen.
  Daarentegen hebben de lijmmortelvoegen een trekweerstand die groter is dan die van argexblokken en bijna gelijk is aan die van betonblokken.
Het metselwerk vormt dus een homogener geheel.
  Om dit te illustreren stellen we hieronder enkele karakteristieke foto's voor van de  vergelijkende tests die we gedaan hebben.
Merk op dat AL de tests hetzelfde resultaat hebben aangetoond.
 

Beschrijving van de test :  

We hebben de trekweerstand door flexie op 2 types metselwerk proberen te schatten : een met een mortelvoeg en een andere met een lijmmortelvoeg.
De blokken worden verlijmd of gemetst met de kopse kant.
De test bestaat eruit het geheel te belasten (P) tot het breekt.
De ruimte tussen de binnenste en bovenste steunen zijn respectievelijk 81 cm en 27 cm.

Test op gemetste blokken
 
Test op verlijmde blokken
Aanvankelijke montage
 Assemblages
Standaard mortel, klaar in zakken bij de bouwhandel verkocht Lijmmortel "Collelomme"
(getest met verschillende samenstellingen)
 Waarnemingen
De Argexblokken blijven heel
(geen losgerukt materiaal)
 Breuk op niveau van de Argexblokken.
   

Conclusies

De mortelvoeg is het zwakke punt van het metselwerk De lijmvoeg is het sterke punt van het metselwerk.

Uiterst eenvoudige en zeer snelle plaatsing :

Dat type "lijmwerk" lijkt eerder op een opeenstapeling van blokken dan op een metselwerk.
Behalve voor de plaatsing van de eerste blokkenlaag die pas moet zijn eist dit metselen geen bijzondere vakmanschap op  :
 

1°  Het uitstrijken van de lijmmortel is uiterst eenvoudig dank zij een speciale verdeelbak.

Klik hier om enkele commentaren te lezen of om een korte video te bekijken

 

2°  Plaatsing zonder hoogteregeling : de blokken gewoon op en tegen mekaar licht drukken.

Klik hier om enkele commentaren te lezen of om een korte video te bekijken

  3°  Geen opvoegen van de mortelvoegen.

Dit metselwerk is dus gemakkelijk toegankelijk voor iedereen want eenvoudig uit te voeren door weinig of niet-gekwalificeerd personeel...

Doorlopende voegen : aanzienlijke voordelen !

Met onze werkwijze strijkt de lijmmortel eenvoudig en overal uit waardoor zowel de horizontale als de verticale voegen doorlopen.

.

Metselwerk waarvan alle voegen gesloten zijn, presteert beter op vlak van :

. Weerstand
De monolitisme en de homogeniteit van de muur zijn natuurlijk beter wanneer alle 4 de zijden van de blokken verlijmd zijn!

. Geluidsisolatie
De akoestische verzwakkingsindex hangt af van de luchtdichtheid en de massa van een muur of anders gezegd :
. Als de voegen open blijven, verslechtert de geluidsisolatie aanzienlijk !
. Hoe zwaarder de muur, hoe beter zijn geluidsisolatie (dat verklaart waarom beton ideaal is als geluidsisolatie).

. Energieprestatie 
Dankzij de luchtdichtheid van de muren vertragen de warmte-uitwisselingen.
Het rendement van de dubbele gestuurde mechanische ventilatie (VMC) is ook veel beter door de luchtdichtheid.