Uitvoering lijmblokken

Uitvoering Uitstrijken lijmmortel: doodeenvoudig dankzij een verdeelbak De lijmmortel is volledig voorbereid. Er moet enkel nog water toegevoegd worden en daarna gemengd worden. Door een verdeelbak te laten glijden op de muur, worden 2 regelmatige stroken lijmmortel...

Waarom de blokken verlijmen ?

Waarom de blokken verlijmen ? Hogere weerstand van het metselwerk :   De technische prestaties * van de lijmmortel zijn duidelijk beter dan die van traditionele mortel. *Hechting, trek- en flexieweerstand Concreet zijn mortelvoegen de zwakke schakel van traditioneel...

Betonneren

Betonneren Manieren van betonneren : 2 mogelijkheden 1. Betonneren OP DEZELFDE DAG : vloerplaat + muren   Voor deze uitvoeringswijze, zweven de muren boven funderingsblokjes, zoals uitgelegd in « stap voor stap ». Eerst, altijd de funderingszool en/of de vloerplaat...

Algemeen gebruik

Algemeen gebruik In chronologische volgorde van gebruik   1. Zich ervan verzekeren dat de draagkracht van de vloer voldoende is. 2. Plaatsing van de wapeningen 3. Montage van de blokken 4. Plaatsen van de blokken 5. De blokken nakijken :  indien een blok gebarsten is...

Kelders

Kelders De meeste keldermuren moeten NIET gewapend worden.   Keldermuren worden traditioneel gebouwd met holle en niet-gewapende metselblokken. In vergelijking met gemetselde holle muren, zijn volle muren met Stepoc-blokken duidelijk veel stabieler dankzij hun...

Gewapende muren

Gewapende muren: stap voor stap Principeschema N.B. : Dit schema is geen legplan. Het gaat enkel om een principeschema dat de stappen voor gebruik illustreert. De wapeningsplannen zijn specifiek van geval tot geval. Ons studiebureau kan u een voorstel doen voor de...