home U bent hier: Home > Onze producten > BELOMUUR L- en T- Keerelementen > Beschrijving voor het Bestek
Print

Beschrijving voor het Bestek

 
WORD (.doc) bestand downloaden

 

1. Beschrijving

1.1.  Materialen :

 • Beton : druksterkte R'wk > 400 kg/cm² (40 N/mm²)
 • Cement : HSR-LA ("High Sulfat Resisting" en "Low Alcali")
 • Kalkgrind : beter bestand tegen de aantasting van zuren
 • Staal : BE 500
 • Betondekking : 25 mm

1.2. Profiel :    (Verschillende kenmerken afhankelijk van de elementgamma's)

 • Elementen type BX en/of BXC : Veranderlijke wanddiktes ; zichtvlak (rugzijde) zonder schuinte.
 • Elémenten type C : Constante wanddikte ;  zichtvlak (rugzijde) zonder schuinte.

1.3.  Uitzicht en afwerking :

 • Grijs beton
 • De randen van het zichtbare vlak (rugzijde) zijn afgeschuind 

      (Verschillende kenmerken afhankelijk van de elementgamma's; zie onze documentatie)

 • Elementen type BX en/of BXC :
  • Buitenvlak (tegenovergestelde kant van de voet) : gladgestreken beton(perfect vlak met een lichte regelmatige structuur)
  • De andere zijden zijn glad
  • Gecombineerde verbinding van de zijvlakken (tand-en groef plus driehoekige uitholling)
 • Elementen type C:
  • Verticaal buitenvlak : glad ontkistingsbeton
  • Binnenkant van de wand (langs de kant van de voet) : met de hand gladgeschuurd beton
  • Platte zijkanten

1.4.  Behandelingsysteem :

 • Elementen Type BX en/of BXC : 2 moffen met bichromaat schroefdraad in het binnenste gedeelte van de betonschaal (aan de voetzijde); blinde gaten (niet zichtbaar aan de buitenkant).
 • Elementen Type C : Blind hijsgat (nicht zichtbaar langs de buitenkant)

2. Plaatsing

2.1.  De keermuur wordt uitgevoerd door prefab. L-elementen type BELOMUUR naast elkaar te plaatsen.
2.2.  Die keerelementen moeten op een fundering in gestabiliseerd zand of in mager beton gezet worden. 
       Die fundering moet iets breder zijn als de voetlengte van de L-elementen.  Wij dringen erop aan dat die
       fundering uiterst vlak, zonder enige golving, gelijkgemaakt wordt dank zij stijve en liefst geschaafde
       bekistingplanken.
       Om de elementen goed tegen mekaar (zonder open voegen) en in een rechte lijn te krijgen is het misschien
       nodig de laatste oneffenheden op te vangen dank zij een dunne laag van weke mortel.
2.3. Als het draagvermogen van de ondergrond voldoende is zal de funderingslaag ongeveer 15 cm dik zijn, zonder
       bewapening.
       N.B. : Moest de grond niet dragend genoeg zijn, dan is het nodig een bredere en dikkere funderingsplaat te
       storten in gewapend beton (Te berekenen volgens de uitslagen van de bodemonderzoek).

3. Ophogingswerk

3.1.  Een doeltreffende draineringbuis op de voet van de elementen plaatsen zodat er geen water achter de muur
       kan overblijven (bijzonder schadelijk bij vorst...!).
3.2.  Het vulmateriaal dient goed doordringbaar te zijn.  Ondoordringbare ophogingen (zware kleigrond, mergel,
       leem, gips,...) die kunnen uitzetten door vocht of vorst, mogen niet worden gebruikt ! 
3.3.  Het vulmateriaal in lagen van +- 30 cm aanstampen.